Без категория

Етапи на рециклиране на гуми в Бългаия

По цялата земя постоянно се изработват и употребяват много бройки и разнообразни по вид автомобилни гуми

old tyres

По принцип дистрибуторите са длъжни да осигурят място, в територията на сменянето и продажбата на гуми, където гражданите да могат лесно да върнат своите собствени ИУГ и в следствие да са давани за използване и/или преработване.

За да се облекчат вносителите и производителите при изплащане на продуктова такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите членове, адекватна с-ма по събиране, транспортиране, ползване и/или рециклиране на автомобилни гуми.

Еко такси за обработване на гуми се предлагат поради, нуждата от създаване на системи по колекциониране, преместване, използване и/или обработване, за да се предотвратят разрухата на околната среда. Много често автомобилните гуми са струпвани на адски големи купища или директно оставени на открито.

В дългосрочен план постоянната липса на напревени системи по транспортиране, събиране, ползване или/и рециклиране на гуми, води след себе си до рискове за екологичното равновесие. В къс план може това да допринесе до изникване на неконтролируеми пожари.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на затруднението, свързан със задължителното по закон преработване на гуми. Услугите ни решават темата с извън срока на годност гуми от обирането им до еко ползване или/и рециклиране.

Притежаваме невероятната възможност да смъкнем от товара на необходимото заплащане на продуктова такса за гуми, защото може да ги оползотворим при най-ниски разходи. Работим за това те да не бъдат изхвърлени сред природата, да не зацапват и да не пораждат ситуации от рисков характер.

Посетете сайта ни и научете за еко такси за рециклиране на гуми

Коментарите са изключени за Етапи на рециклиране на гуми в Бългаия